Bachova Květinová terapie

Bachova květová terapie

 Bachova květová terapie, pojmenovaná podle svého objevitele, anglického lékaře-homeopata dr.Edwarda Bacha, se počátkem 30.let rozšířila nejdříve v Anglii a pak postupně i v jiných zemích. Dnes tuto jednoduchou a účinnou metodu léčení zná již téměř celý svět. Edward Bach (1886-1936) patřil v Londýně mezi známé a vyhledávané lékaře své doby. Co ho ovšem neuspokojovalo, bylo zjištění, že lékaři se málo nebo vůbec zajímají o pacientův duševní stav nebo jejich povahu, což on sám považoval za klíč k nemoci a uzdravení. Dochází k názoru, že člověk onemocní, jsou-li duše s tělem v nesouladu, že fyzické onemocnění je výsledkem emocionální nerovnováhy. Celý život proto strávil hledáním jednoduchého a bezpečného systému léčení, o němž byl přesvědčený, že existuje. To se mu nakonec podařilo. Opustil svou lukrativní lékařskou praxi a celou ortodoxní medicínu a poslední roky svého života strávil léčením svých pacientů pouze pomocí svých esencí.

Filozofií tohoto systému léčení je jednoduchost, úplnost a uzdravování sebe samého. Cílem této terapie je vysílat energetické impulsy z namíchaných kapek do oblasti duševní (citové) a ta zase následně vysílá impulsy do oblasti tělesné. Tedy nakonec jsme to my sami, naše léčivá síla v nás, která hojení připustí a umožní. Esence působí na to, čemu říkáme negativní emoce - např. strach, vyčerpanost, nedostatek sebedůvěry, nejistota, žárlivost, podrážděnost, netrpělivost, zoufalství, vyčerpanost nebo i pocit nelásky. Tyto stavy často vedou k blokaci energie a tím i k možnému propuknutí nemocí. Esence pomáhají uvolnit zablokovanou energii, dostávají nás do přítomného okamžiku, kdy se na sebe, svou situaci a své pocity můžeme podívat objektivně a činit rozhodnutí bez emocí. Umožňují nám postupně odloupnout slupky, které jsme si nasadili, abychom přežili v tomto světě a tím nám postupně pomáhají odkrývat naše pravé „Já", objevit cíl a smysl našeho života. Bloky jsou rozpouštěny velice pozvolna, jako tající sníh na slunci, ale s trvalou platností. Duše uslyší nové pozitivní impulsy, člověk upevní osobnost, získá sílu, duševní mír a pocit štěstí.

 Esence lze používat jak na dlouhodobější psychické stavy nebo na navyklé chování, tak na náhlé nálady a pocity (vztek, nenávist, neodbytné myšlenky, tréma, deprese atd). Pomáhají překonávat těžká životní traumata (rozvod, úmrtí našich blízkých, ztráta zaměstnání, atd). Jsou výborným pomocníkem při různých životních změnách, kdy je obtížné si na novou situaci zvyknout (u dětí nástup do nové školy, přestěhování, těhotenství). Pomáhají také při problémech s učením, se závislostmi, s problémy zapojit se do kolektivu a mnoha dalšími - viz přehled bylin.

Bachovy esence jsou připravované zvláštní metodou z nejedovatých, planě rostoucích rostlin a stromů a nemají žádné vedlejší účinky. Nejsou škodlivé ani návykové, a proto jsou vhodné pro děti, miminka i budoucí maminky. Esence se používají i pro zvířata a rostliny.

Užívání:

Krátkodobě: Esence se nakapou do sklenky s minerální vodou a pijí se po doušcích každých 3 - 5 minut, dokud se nálady a pocity neutiší.
Dlouhodobě: Používá se směs nejvýše sedmi bylin s vodou a trochou alkoholu, který slouží ke konzervaci. Z namíchané směsi se užívají 4 kapky 4x denně. Ráno na lačno, 2x během dne před jídlem a večer před spaním. Kapky se kapou do čisté vody nebo přímo na jazyk nebo pod něj a na okamžik se podrží v ústech, protože tehdy začínají působit. Před použitím zatřepat.

Esence nenahrazují lékařskou péči, mohou ji však velice dobře podporovat a doplňovat.

Dr. Bach rozdělil esence do 7 skupin, které představují základní konflikty:

1/ BYLINY NA STRACH

Devaterník penízkový

na extrémní hrůzu, krajně akutní strach, stav okamžitý, krátkodobý (šok, noční děs, havárie)

Kejklířka skvrnitá

na každodenní strach a úzkost, který je způsobený známými věcmi (strach z neúspěchu, ze zkoušky, různé fobie)

Slíva třešňová

na ztrátu sebekontroly, strach, že ublížíme sobě i druhým, že se neovládneme, konflikt držen v nitru 

Topol osika

na strach či úzkost z neznámé příčiny, tajné obavy z nějakého neštěstí, jakoby vnitřní třes (u dětí bubáci)

Červený kaštan

na strach, že se milovaným lidem stane něco hrozného, přílišná obava o druhé (starostlivé matky, zdravotní sestry)

2/ BYLINY NA NEJISTOTU

Rožec

pro ty co nevěří svým vlastním úsudkům, hledají radu a potvrzení u druhých, nejprve se rozhodnou a pak pochybují

Chmerek roční

neschopnost vybrat si mezi dvěma možnostmi (např. při nákupu), vnitřní nevyrovnanost, časté změny nálad, názorů

Hořec podzimní

na ztrátu odvahy a skleslost, která je způsobena zhoršením stavu (např.zdravotního), pochybovačnost (při neúspěchu)

Hlodaš

na neopodstatnělou ztrátu naděje, zoufalství, poraženectví, pocit že nic nemá smysl,vnitřně unavený(zakoření sazenice)

Habr

na duševní únavu, která se objeví při pomyšlení na úkoly dne, pocit „pondělního rána", pocit,že bez stimulace-káva, čaj, nezvládne denní rutinu. Když je život příliš organizovaný.

Sveřep větevnatý

na nejistotu ohledně životní náplně, o smyslu života, lidé ctižádostiví, mají mnoho talentu, ale neví jak vyniknout          

3/ BYLINY NA NEDOSTATEČNÝ ZÁJEM O PŘÍTOMNÉ OKOLÍ

Bílá lesní réva

na zasněnost, netečnost, nepřítomnost, snění během dne, realita není atraktivní, lidé jsou bez vitality, často spí i během dne, špatná paměť, žije v lepší - vysněné budoucnosti.

Zimolez kozí list

na žití v minulosti, ve vzpomínkách, z minulosti vybírají jen to krásné, nemohou zapomenout na ztrátu milovaného člověka,  často staří lidé, bylina pomáhá i při stesku po domově

Planá růže

na apatii, příliš snadné přijetí nedobré situace, pocit oběti, neusilují o zlepšení situace a nalezení radosti

Oliva

na úplné vyčerpání, extrémní únavu těla i ducha, vyčerpanost po nemoci, po období nadměrných požadavků a zátěží

Koňský kaštan

na neustále se opakující nežádoucí myšlenky, stále myslí na to co měli nebo mají udělat nebo říct, nesoustředěnost. Stále zpracovávají velké množství informací, „neslyší", když jsou osloveni, problémy se spánkem (zvlášť ráno)

Divoká hořčice

člověk má období zármutku, depresí, přicházejí a odcházejí náhle, často bez udání důvodu, nemůže je sám ovládnout

Poupě kaštanu jírovce

dělání stále stejných chyb, člověk z chyb nezíská poučení, zážitky nezpracovává hluboko (tytéž problémy, úrazy, partneři, periodická onemocnění), pomalé učení, blokády v učení

4/ BYLINY NA OSAMĚLOST

Žebratka bahenní

člověk nemůže najít kontakt s okolím, hrdě stažený do sebe, je rád sám, je tichý, nezávislý, pyšný i povýšený

Netýkavka

na velký vnitřní přetlak, netrpělivost, neumí počkat jak se věci vyvinou, pomalí lidé je hněvají, skákají druhým do řeči, popohání druhé ke spěchu, snadno se rozčílí a rychle také uklidní. Vzteklé a neposedné děti, vyrážky, svědění  

Skotský vřes

tito lidé rádi hovoří o svých problémech a „nepustí druhé ke slovu". Neumí naslouchat druhým. Cítí se osamělí, když nejsou vyslechnuti, neumí být sami.

5/ BYLINY NA PŘECITLIVĚLOST NA VLIVY A MYŠLENKY

Řepík lékařský

lidé, kteří své trápení skrývají pod maskou veselí, chtějí žít v míru, své problémy nepřiznají ani sobě, stále  potřebují společnost a umí druhé bavit (sáhnou i po alkoholu, drogách),o samotě prožívají deprese-až k sebevražedným sklonům

Zeměžluč

lidé se neumí prosadit, reagují na přání druhých, víc jako otroci, než pomocníci. Často  jsou pod vlivem silných

osobností (matka, otec, partner) Nevědomě přijímají gesta, názory jiných. Hodné a poddajné děti

Vlašský ořech

na nové začátky, nově vzniklé situace, na změny, nebo když člověk udělal rozhodnutí pro změnu, ale chybí mu krok k realizaci

Cesmína ostrolistá

člověk je izolovaný negativními emocemi od lásky (závist, nenávist, žárlivost, pomstychtivost), cítí se izolovaný

6/ BYLINY NA SKLESLOST A ZOUFALSTVÍ

Modřín

na nedostatek sebedůvěry, tito lidé očekávají předem neúspěch, jsou přesvědčeni, že něco nezvládnou, tak to ani nezkoušejí, váhaví, pasivní, falešně skromní, děti ve škole se cítí neschopné

Skotská sosna

na vyčítání si všeho, lidé mají pocit viny, za vše se omlouvají, cítí se zodpovědni za chyby druhých, sami se trestají, touha po sebeobětování, vysoké nároky k sobě (v podvědomí - vina za své ženství, když v rodině čekali syna)

Jilm

na slabé okamžiky v životě silných osobností, zodpovědnost jim přerostla přes hlavu (i díky tomu, že si úkoly nabrali za druhé) , nemají dost síly aby vše zvládli - přechodný stav

Jedlý kaštan

na skleslost a beznaděj, zoufalství, vše je bezútěšné a není cesty ven, bezmocná prázdnota.Nejhlubší zoufalství skrývají

Snědek okoličnatý

léčí následky po tělesných, duševních nebo duchovních šocích(zklamání, špatné zprávy, úrazy), nezáleží kdy nastaly

Žlutá vrba

na sebelítost, obviňování druhých za svůj nezdar, klade důraz na negativní stránky, škarohlíd, zatrpklý, sebedestrukční

Dub

pro lidi, kteří bojují za hranice své síly. Jsou udření, zničení ale nestěžují si, pracují z pocitu povinnosti, ignorují pocit odpočinku. Pro druhé jsou oporou. Může nastat kolaps (fyzický i psychický)

Plané jablko

na pocit vnitřní i vnější špinavosti, zdůrazňují potřebu čistoty, nespokojeni se svým zevnějškem (tloušťka, vyrážka, akné), sebenenávist, alergie na špínu, prach, potíže s tělesnými projevy (kojení, sexualita, líbání)

7/ BYLINY NA PŘÍLIŠNOU PÉČI O DOBRO OSTATNÍCH

Čekanka obecná

svojí přílišnou péčí o druhé si dělají ostatní na sobě závislými a čekají odplatu, cítí se odstrčeni, přelstěni, jsou sebelítostiví. Často prožité dětství bez lásky.

Sporýš lékařský

na přílišné nadšení, chtějí druhé zapálit pro svůj idealismus, jsou impulzivní, misionáři, nutí druhé ke štěstí, příliš aktivní, podráždění, rychle se pohybují i mluví. Příliš aktivní děti

Vinná réva

lidé dominantní, ctižádostiví, s touhou po moci, schopní, cítí se nadřazeni, sebejistí ale i bezohlední. Rádi druhým vládnou.  U dětí - brutálně bijí své kamarády  

Buk

na netoleranci vůči druhým lidem, lidé kritičtí, malicherní, druhé rádi odsuzují bez jakéhokoliv vcítění, nedokáží odpouštět (ani sami sobě)

Voda z léči. Pramenů

na přílišnou tvrdost vůči sobě, snaha o perfektnost, sebedisciplínu až k sebezapření, přílišná askeze, potlačované emoce

Krizová esence

Obsahuje pět květů (Snědek,Devaterník, Netýkavku, Slívu třešňovou, Bílou lesní révu) Prostředek první pomoci v případě nouze, jako pomoc v krizové situaci i v případě, že máme strach z obtížné, či nepříjemné situace