Kineziologie

Kineziologie je jedna z nejznámějších metod alternativní medicíny, kterou uznávají psychologové, lékaři, učitelé i laici po celém světě. Postupně se začíná stále více rozšiřovat tato metoda i u nás. Kineziologie se týká studia svalů a pohybů těla (z řeckého kinesis - pohyb). Cílem kineziologie je udržování rovnovážného zdravotního stavu pomocí svalů lidského těla. Metoda je založena na poznatku, že každá skupina svalů lidského těla má vztah k dalším částem těla - k jednotlivým orgánům, zažívacímu ústrojí, žlázám, kostem a krevnímu oběhu. Pokud jsou v dobré kondici svaly, je i tělo v pořádku.

Terapeut nejprve zjistí celkový stav těla podle toho, jak při vyšetření reagují svaly na jemný tlak rukou. Jednotlivé svaly reagují na negativní informace oslabením, nebo naopak napnutím svalu. Každý stres, či nemoc se projeví na našich svalech. To ostatně známe všichni a také proto když chceme někomu sdělit zlou zprávu, říkáme sedni si, ať se ti nepodlomí kolena. Negativní emoce zablokují energetické proudění nejdříve v oblasti mozku a tím i v příslušné části těla, kterou tato oblast řídí. Narušení, zablokování energetických toků nastává při nemoci nebo stresu, ale i třeba díky traumatům z dětství uloženým v podvědomí. A tak se vytváří nejrůznější psychické či fyzické problémy, které se mohou stát chronickými. Stresové situace mohou podle této teorie zablokovat a odpojit až 75 % mozku. Mozek je jako počítač a zaznamenává všechny naše zkušenosti od početí po současnost, včetně stresujících či nepříjemných zážitků. Pomocí testování svalů může terapeut tyto energetické blokády vyhledat a pomocí jemných technik - jako např.jednoduchými pohyby, doteky či masážemi, popř. světelným působením přerušený energetický tok obnovit. Tato změna se následně projeví zlepšením svalové reakce. Kineziologie tedy využívá vlastních ozdravných sil, které má každý a po odblokování se organismus začne automaticky vracet do rovnovážného stavu. Je to tedy metoda naprosto objektivní, kterou se může naučit každý a nemá nic společného s léčitelstvím. Například v Americe ji od 60. let hradí pojišťovna. Je hrazena také zdravotní pojišťovnou v Nizozemsku a od roku 1998 i v Maďarsku.
Tuto metodu objevil americký chiropraktik George Goodheart v 60 letech minulého století. Ten při své práci zjistil, že stlačováním různých bodů na lidském těle je možno posílit odpovídající svaly. Postupně zmapoval vztah mezi 16 různými tlakovými body na lebce, nad prsní kostí a za kolenem a všemi hlavními svalovými skupinami. Na základě těchto poznatků usoudil, že v těle existují určité energetické kanály, díky nimž existuje vztah mezi tlakovými body, svaly a jednotlivými orgány. Tyto energetické dráhy - meridiány jsou známy a využívány také v akupunktuře nebo akupresuře. Z jeho metody se postupně vyvinuly další kineziologické metody. Jednou z nich je metoda ONE BRAIN ( jednotný mozek), která je dnes nejpoužívanější a nejúčinnější .
Kineziologie se brzy začala šířit Spojenými státy a před několika lety se díky americké pedagožce Carol Ann Hontzové, ženě, která je pověřená vedením kineziologických kurzů, přednášek a školení ve východní Evropě, objevila také v České republice.
Tato terapie se poněkud zjednodušeně definuje jako způsob komunikace terapeuta s podvědomím pacienta, směřující k odstranění tzv. psychických bloků. Je postavena na poznatcích tradiční asijské medicíny, která vždy respektovala jednotu těla a ducha. Zároveň slučuje tyto poznatky s psychoterapií a západní medicínou. Sama lékařská věda říká, že až 95% onemocnění je psychosomatického původu. Naše tělesné zdraví je tedy závislé na našich duševních procesech. I bolení zad, hlavy, či v kříži může mít psychosomatický základ, podobně jako jej má vředová choroba žaludku, srdeční infarkt, sexuální poruchy, vady řeči, potíže s učením, čtením, psaním, počítáním a další. U těchto potíží a nemocí nám může odborná aplikace kineziologie pomoci. Tato metoda pomáhá k rozvoji harmonického života, k nastolení samoléčebného procesu organismu. Pomocí této metody dokáže zkušený terapeut i otestovat potraviny, které jsou pro přirozený energetický tok v těle prospěšné a které jej blokují. Dále pomůže zbavit se různých strachů ( z učení, z bolesti, před operací apod.), zlozvyků, fóbií, deprese či stresu. Může zmírnit či odstranit další duševní či fyzické potíže jako např. alergie, pomočování, závislosti, poruchy spánku. Výrazných výsledků dosahuje využití kineziologie při práci s dislektiky a disgrafiky, ale též s dětmi hyperaktivními, které zklidní, nebo naopak zakřiknutými, z nichž pro změnu dokáže udělat sebevědomé jedince. Nezřídka se klienty kineziologických poraden stávají děti předškolního a ranného školního věku, s nimiž si rodiče nevědí rady a domnívají se, že právě kineziolog jejich potomky vyléčí případně jejich potíže alespoň částečně zmírní. Některým dětem může One Brain systém pomoci už jen proto, že kineziolog se dítěti intenzivně věnuje, povídá si s ním, a tak ho logicky zbavuje stresů a pnutí, kterými může trpět každý, kdo nemá dobré a kvalitní rodinné zázemí.
Podmínkou úspěšné léčby je nezbytná spolupráce pacienta. Terapeut pouze zahájí léčebný proces odstraněním bloků a pak už záleží na pacientovi jak se bude ve svém životě chovat a pečovat o své zdraví.

zdroj:www.celostnimedicina.cz

Léčba metodou kineziologie očima psychologa

Kineziologie se poněkud zjednodušeně definuje jako způsob komunikace terapeuta s podvědomím pacienta, směřující k odstranění tzv. psychických bloků. Je postavena na principu tradiční asijské medicíny, která vždy respektovala jednotu těla a ducha. Nepreferuje jako evropská medicína tělo před duchem, kde pojem zdravý znamená především zdravé tělo. V psychosomatice, kterou se kineziologie zabývá, představuje pojem zdraví harmonii v duševním a tělesném stavu.

Dětské pomočování

"Chlapeček se v noci nekontrolovaně pomočoval ještě v šesti rocích. Pomocí kineziologie, kterou praktikuje v Sušici paní Eva Smetanová, nastala náprava," s uznáním potvrdila úspěšnou léčbu enurézy místní dětská lékařka. U dětí léčí enurézu dětský lékař ve spolupráci s dětským psychiatrem a zpravidla v součinnosti s dětským klinickým psychologem. Při léčbě se obvykle kombinuje podávání léků s psychoterapií, včetně korekce vztahů v rodině. Stav malého pacienta se upraví, jde-li všechno, jak má jít, v průběhu několika týdnů.

"Kineziologie enurézu vyléčí bez léků a bez zdlouhavé psychoterapie. Ne, rozhodně nejde o žádný zázrak nebo šarlatánství. Metodou dokážeme odhalit příčinu potíží a odstranit ji," vysvětluje Eva Smetanová a pokračuje: "S psychikou pacienta naváži kontakt pomocí svalového napětí. Proniknu do hlubin podvědomí a vyhledám kritické životní okamžiky, které mohly nastat např. již v početí, ve chvíli narození, v útlém věku anebo v různých následujících životních fázích. Zmíněný chlapeček prožil "emoční šok" v době, kdy byl nucen, bez přihlédnutí k jeho individuálnímu vývoji, chodit na nočníček. Tím došlo v jeho psychice k poruše a k zablokování energetických drah. Já jsem určitými ověřenými postupy blok odstranila, aby energie opět proudila, jak má."

Vitální energie

V lidském těle koluje vitální síla našeho života - energie. Zmínil se o ní před dvěma tisíci roky řecký Hippokrates a pracoval s ní slavný lékař Paracelsus. Číňané tuto energii nazývají Čchi a je výchozím bodem pro akupunkturu. Ví se, že energetická substance, s níž pracují lidoví léčitelé, obtéká neviditelným systémem celým naším tělem a zásobuje každou buňku novou silou. Řízený tok energie může zúžit nebo zcela zablokovat psychická nebo fyzická zátěž, kterou každý člověk vnímá rozdílně. U někoho stejná negativní emoce vyvolá jen vzrušení a u jiného nesnesitelné napětí, které je-li chronické anebo příliš intenzivní, mohou uzavřít energetický tok a tím narušit psychosomatické zdraví.

Pro snazší pochopení ilustrujme psychosomatický mechanismus velice zjednodušenou rovnicí: Náhlá smrt matky = silný negativní zážitek u dcery = vznik pocitů opuštěnosti = stresová reakce = napětí, nabité energií, nelze uvolnit = vytěsnění napětí do nevědomí = blok = rozvoj depresivních příznaků anebo tělesných poruch spjatých s oslabením imunitního systému.

"Za příznaky, které narušují osobnostní rovnováhu, např. nejistota, strachy, vzrušivost, nízké sebevědomí, úzkostnost, přecitlivělost, špatná paměť, nesoustředěnost, výpadky pozornosti, tréma a jiné, objevíme prodělaný negativní zážitek jako prvotní příčinu. Emoce disponují obrovskou potencí. Člověk nevědomě a dlouhodobě skrývá své emoce, což se projevuje napětím určitých svalů. Kineziologie to rozpozná a umí svalový tonus uvolnit," doplňuje paní Smetanová, která absolvovala řadu odborných školení vedených v Plzni zkušenou kinezioložkou Mgr. Miloslavou Rutovou.

Klasická psychoterapie

Zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud, který rozlišoval v psychice předvědomí a nevědomí, tušil, že zdrojem psychických problémů, zvláště neuróz, jsou také emotivní obsahy vytěsněné do nevědomí. Hlubinná psychoterapie se snažila dávno zasuté vzpomínky vysunout do vědomí a tak, lapidárně řečeno, vytrhat kořeny onemocnění. Psychoterapie, která má ve světě mnoho směrů, je léčebné působení na nemoc, poruchu nebo anomalii psychologickými prostředky, např. hypnózou, sugescí, psychoanalýzou, arteterapií, muzikoterapií, autogenním tréninkem, nedirektivním rozhovorem, psychodramatem aj.

Kineziologie se pokouší o totéž, avšak zdá se, že efektivněji, protože jsou její diagnostické a terapeutické techniky komplexnější. Sledoval jsem paní Smetanovou při terapii a domnívám se, že kineziologická metoda optimálně slučuje poznatky východní medicíny, např. akupresury, s vyspělou západní medicínou a psychoterapií. V metodě je možné vysledovat i působení léčivých přírodních sil, zejména práci s energetickou složkou.

Dobré zkušenosti

Mozek pacientky jí dával přes sval a ruce jednoznačnou odpověď. Mírně natažené ruce klesaly k tělu vždy, rozpomene-li se psychika na nějaké trauma či stres. Tím lze zjistit období spojené se vznikem současných potíží duševních nebo tělesných. Přesvědčil jsem se, že někdy postačí od terapeutky impuls k nastartování samoléčitelského procesu. "Trpěla jsem dlouho bolestmi zad. Lékaři si nevěděli rady a mluvili o funkční poruše. Prášky nezabíraly. Nakonec pomohlo několik kineziologických sezení," děkuje jedna pacientka Evy Smetanové, která k tomu poznamenala: "I bolení zad, zejména bolesti v kříži, mohou mít psychosomatický podklad, podobně jako jej má vředová choroba žaludku, srdeční infarkt, sexuální poruchy, vady řeči i školní potíže se čtením (dyslexie), psaním a kreslením (dysgrafie), počítáním (akalkulie) a další. Jsou případy, kdy i na poměrně složitý problém stačí jedno sezení, a jsou případy, kdy i pět je málo. Dost záleží na osobnosti člověka, jak problém vnímá a jak spolupracuje."

Obdobně jako v psychoterapii je i v kineziologii nezbytná spolupráce pacienta. Terapeut poradí, zahájí léčebný proces a záleží na každém, jak bude v zájmu upevnění vlastního zdraví na sobě pracovat.

PhDr. Karel Havlík, Centrum psychologie práce pro jihozápadní Čechy