Reiky

Co je Reiki

Reiki je velmi snadná metoda vedoucí ke zpřístupnění univerzální životní energie, která svou vysokou vibrací obnovuje a harmonizuje energetické toky v organismu a vytváří tak předpoklady k jeho sebe uzdravení pomocí přirozených léčebných sil, čímž dochází k léčení. Reiki je velmi šetrná metoda práce s univerzální životní energií.

Reiki zpřístupňuje univerzální životní energii na nejvyšší úrovni inteligence a můžeme doslovně žíci, že metoda reiki inteligentně řídí univerzální životní energii. Směr, cíl ani polarita proudění univerzální životní energie není závislá na vůli člověka používajícího tuto metodu. Energie reiki proudí nezávisle na vůli předávajícího a díky její inteligenci proudí vždy tam, kde je ji v daném okamžiku nejvíce potřeba. Samotná metoda reiki nemůže ublížit příjemci ani předávajícímu a plně se zde projevují další vlastnosti inteligence reiki. Říkáme tedy, že reiki je vysoce inteligentní.

Reiki se aplikuje pomocí přikládání rukou přímo na nemocná místa organismu kde se vyskytuje bolest nebo je zde jiné poškození nebo se aplikuje celková terapie reiki, kdy se sestavou pozic rukou působí na organismus celistvě. Navíc s technikami reiki druhého stupně, kdy prostor a čas pozbývá pro energii významu, lze snadno reiki aplikovat na dálku bez omezení vzdálenosi a předávat tak příjemci energii v přítomnosti nebo dokonce i do jeho minulosti a budoucnosti.

V textu používáme "životní a léčivá energie reiki" nebo zkráceně "energie reiki" a podobně, ale vždy tím máme na mysli "metodu Reiki, která zpřístupňuje univerzální životní energii", aniž bychom tím záměrně něco zaměňovali.


Inteligence reiki zajišťuje

• přechod osobní energie předávajícího na příjemce je při vysoké duchovní disciplíně úplně vyloučen
• při správných návycích nemůže špatná energie přejít na předávajícího a způsobit tak jeho nemoc
• zachovává se svobodná vůle všech zůčastněných. Odmítá-li příjemce vnitřně energii reiki přijmout, nepřijme ji. Nikdo tak bez vlastní vůle příjemce nemůže pomocí reiki na něj působit nebo ho jinak ovlivnit a naopak předávající nemá povinnost energii reiki poskytnout, pokud to odporuje jeho morálním nebo jiným zásadám či vnitřnímu přesvědčení.


Kdo může používat Reiki

Metodu nazvanou Reiki znovu objevil budhistický mnich Mikao Usui koncem 19. století a od té doby se reiki rozšířilo po všech kontinentech i díky tomu, že použití reiki je nezávislé na náboženském vyznání, rase nebo sociálním postavení a je snadno použitelné a kdykoliv opakovatelné.

Člověkem praktikujícím reiki se může stát kdokoliv, kdo přijme zasvěcovací rituál od mistra reiki, jinak řečeno naladění neboli iniciaci. Od tohoto okamžiku se stane navždy kanálem reiki a bude moci univerzální životní energii zpřístupnit sobě nebo komukoliv druhému.

Samotné Reiki je rozděleno do tří základních stupňů podle úrovně žáků, kteří se reiki učí a podle úrovně praktikování reiki. Pro někoho může být první stupeň zrovna takovým přínosem jako pro jiného stupeň vyšší. Žák s vyšším stupněm zdaleka nemusí být na větší úrovni než žák se stupněm nižšším. Zde čísla neplatí. Jen každodenní práce s Reiki vás vynese do výšin, kam vaše oko nedohlédne a kde není reiki měřitelné žádným číslem. Ovšem ani nejvyšší mistrovský stupeň ještě nedělá mistra mistrem a je zde třeba pečlivě zvážit výběr pro vás odpovídajícího a vhodného mistra.